Danh sách

Galvus Met 50mg/850mg

0
Galvus Met 50mg/850mg - SĐK VN1-653-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/850mg Viên nén bao phim - Vildagliptin; Metformin HCl

Galvus Met 50mg/1000mg

0
Galvus Met 50mg/1000mg - SĐK VN1-652-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Met 50mg/1000mg Viên nén bao phim - Vildagliptin; Metformin HCl

Galvus

0
Galvus - SĐK VN-16003-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Galvus Viên nén - Vildagliptin

Sebivo

0
Sebivo - SĐK VN1-580-11 - Thuốc khác. Sebivo Viên nén bao phim - Telbivudine

Exforge HCT 10mg/160mg/12.5mg

0
Exforge HCT 10mg/160mg/12.5mg - SĐK VN1-756-12 - Thuốc tim mạch. Exforge HCT 10mg/160mg/12.5mg Viên nén bao phim - Amlodipine besylate, Valsartan, Hydrochlorothiazide

Exforge HCT 10mg/160mg/25mg

0
Exforge HCT 10mg/160mg/25mg - SĐK VN1-757-12 - Thuốc tim mạch. Exforge HCT 10mg/160mg/25mg Viên nén bao phim - Amlodipine besylate, Valsartan, Hydrochlorothiazide

Exforge HCT 10mg/320mg/25mg

0
Exforge HCT 10mg/320mg/25mg - SĐK VN1-758-12 - Thuốc tim mạch. Exforge HCT 10mg/320mg/25mg Viên nén bao phim - Amlodipine besylate, Valsartan, Hydrochlorothiazide

Exforge HCT 5mg/160mg/12.5mg

0
Exforge HCT 5mg/160mg/12.5mg - SĐK VN1-759-12 - Thuốc tim mạch. Exforge HCT 5mg/160mg/12.5mg Viên nén bao phim - Amlodipine besylate, Valsartan, Hydrochlorothiazide

Exforge HCT 5mg/160mg/25mg

0
Exforge HCT 5mg/160mg/25mg - SĐK VN1-760-12 - Thuốc tim mạch. Exforge HCT 5mg/160mg/25mg Viên nén bao phim - Amlodipine besylate, Valsartan, Hydrochlorothiazide

Zykadia 150mg

0
Zykadia 150mg - SĐK VN2-651-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zykadia 150mg Viên nang cứng - Ceritinib 150mg