Danh sách

Octocaine 100

0
Octocaine 100 - SĐK VN-17694-14 - Thuốc gây tê - mê. Octocaine 100 Dung dịch tiêm gây tê nha khoa - Lidocain hydroclorid 36mg/1,8ml; Epinephrin (dưới dạng Epinephrin bitartrat) 0,018mg/1,8ml

Isocaine 3%

0
Isocaine 3% - SĐK VN-17023-13 - Thuốc gây tê - mê. Isocaine 3% Dung dịch gây tê nha khoa - Mepivacain hydroclorid 54mg