Danh sách

Novo Propamide

0
Novo Propamide - SĐK VN-7105-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Novo Propamide Viên nén - Chlorpropamide

Novo Prednisolone

0
Novo Prednisolone - SĐK VN-7104-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Novo Prednisolone Viên nén - Prednisolone

Novo Cimetidine

0
Novo Cimetidine - SĐK VN-6177-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Novo Cimetidine Viên nén bao phim - Cimetidine

Novo Sorbide

0
Novo Sorbide - SĐK VN-7107-02 - Thuốc tim mạch. Novo Sorbide Viên nén - Isosorbide

Novo Atenol

0
Novo Atenol - SĐK VN-7099-02 - Thuốc tim mạch. Novo Atenol Viên nén - Atenolol

Novo Captoril

0
Novo Captoril - SĐK VN-6834-02 - Thuốc tim mạch. Novo Captoril Viên nén - Captopril

Novo Metoprol

0
Novo Metoprol - SĐK VN-5418-01 - Thuốc tim mạch. Novo Metoprol Viên nén bao phim - Metoprolol

Novo Pranol

0
Novo Pranol - SĐK VN-7103-02 - Thuốc tim mạch. Novo Pranol Viên nén - Propranolol

Novo Sorbide

0
Novo Sorbide - SĐK VN-7106-02 - Thuốc tim mạch. Novo Sorbide Viên nén - Isosorbide

Novo Cloxin

0
Novo Cloxin - SĐK VN-7108-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Novo Cloxin Viên nang - Cloxacillin