Danh sách

Human Albumin Octapharma 20%

0
Human Albumin Octapharma 20% - SĐK VN-15027-12 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin Octapharma 20% Dung dịch tiêm truyền - Human albumin

Human Albumin Octapharma 20%

0
Human Albumin Octapharma 20% - SĐK VN-1738-06 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Human Albumin Octapharma 20% Dung dịch tiêm truyền-20% - Human albumin
Thuốc Albunorm 20% - SĐK 8861/QLD-KD

Albunorm 20%

0
Albunorm 20% - SĐK 8861/QLD-KD - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Albunorm 20% Dung dịch truyền - Human albumin