Danh sách

Fluka 150

0
Fluka 150 - SĐK VN-8820-04 - Khoáng chất và Vitamin. Fluka 150 Viên nang - Fluconazole

Neocip

0
Neocip - SĐK VN-9158-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Neocip Dung dịch nhỏ mắt nhỏ tai - Ciprofloxacin

Ulcirid

0
Ulcirid - SĐK VN-8645-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Ulcirid Viên nén, viên nang - Lansoprazole (30mg), Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg)

Okalan 30

0
Okalan 30 - SĐK VN-8644-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Okalan 30 Viên nang - Lansoprazole

Okazy 250

0
Okazy 250 - SĐK VN-7949-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Okazy 250 Viên nén bao phim - Azithromycin

Okaflox 200

0
Okaflox 200 - SĐK VN-7948-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Okaflox 200 Viên nén bao phim - Ofloxacin

Fluka 150

0
Fluka 150 - SĐK VN-8820-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fluka 150 Viên nang - Fluconazole

Cefadur 250 sachet

0
Cefadur 250 sachet - SĐK VN-9021-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefadur 250 sachet Bột pha hỗn dịch uống - Cefadroxil

Cefadur rediuse drops

0
Cefadur rediuse drops - SĐK VN-8101-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefadur rediuse drops Hỗn dịch uống nhỏ giọt - Cefaclor

Cefadur 250 Sachet

0
Cefadur 250 Sachet - SĐK VN-9613-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefadur 250 Sachet Bột để pha hỗn dịch uống - Cefadroxil