Danh sách

Thuốc Broncho-Vaxom Adults - SĐK VN-2315-06

Broncho-Vaxom Adults

0
Broncho-Vaxom Adults - SĐK VN-2315-06 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Broncho-Vaxom Adults Viên nang-7mg - Bacterial lysates of Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsialla pneumoniea and azaenae

Broncho-Vaxom Children

0
Broncho-Vaxom Children - SĐK VN-15048-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Broncho-Vaxom Children Viên nang - Bacterial lysates of Haemophilus influenzae; Diplococcus pneumoniae; Klebsialla pneumoniea and azaenae;...
Thuốc Broncho-Vaxom Adults - SĐK VN-15432-12

Broncho-Vaxom Adults

0
Broncho-Vaxom Adults - SĐK VN-15432-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Broncho-Vaxom Adults Viên nang cứng - Chất đông khô OM-85 tiêu chuẩn (40mg) tương đương 7mg Chất ly giải vi khuẩn đông khô của Haemophilus influenzae; Diplococcus pneumoniae; Klebsialla pneumoniea and ozaenae;Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes và viridans, Neisseria catarrhalis
Thuốc Broncho-Vaxom Children - SĐK VN-2315-06

Broncho-Vaxom Children

0
Broncho-Vaxom Children - SĐK VN-2315-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Broncho-Vaxom Children Viên nang chứa bột đông khô 20 mg - Bacterial lysates of Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsialla pneumoniea and azaenae,
Thuốc Broncho-vaxom Adult - SĐK VN-2316-06

Broncho-vaxom Adult

0
Broncho-vaxom Adult - SĐK VN-2316-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Broncho-vaxom Adult Viên nang chứa bột đông khô 40 mg - Bacterial lysates of Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsialla pneumoniea and azaenae