Danh sách

Paclitaxel for Injection Solution

0
Paclitaxel for Injection Solution - SĐK VN1-083-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Paclitaxel for Injection Solution Dung dịch tiêm truyền - Paclitaxel

DBL Octreodtide 0.1mg/ml

0
DBL Octreodtide 0.1mg/ml - SĐK VN-8558-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. DBL Octreodtide 0.1mg/ml Dung dịch tiêm - Octreotid

DBL Octreodtide 0.1mg/ml

0
DBL Octreodtide 0.1mg/ml - SĐK VN-19431-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. DBL Octreodtide 0.1mg/ml Dung dịch tiêm - Octreotide (dưới dạng octreotid acetat) 0,5mg