Danh sách

Pemetrexed biovagen

0
Pemetrexed biovagen - SĐK VN3-55-18 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Pemetrexed biovagen Bột đông khô pha dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Pemetrexed (dưới dạng pemetrexed dinatri hemipentahydrat) 100mg

Dacarbazine Medac

0
Dacarbazine Medac - SĐK VN3-116-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Dacarbazine Medac Bột đông khô pha dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch - Dacarbazin (dưới dạng Dacarbazin citrat) 200mg