Danh sách

ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery

0
ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery - SĐK VN-14120-11 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery dung dịch tưới rửa trong phẫu thuật não-tủy sống - glucose, chất điện giải

ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery

0
ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery - SĐK VN-14120-11 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. ARTCEREB Irrigation and Perfusion Solution for Cerebrospinal Surgery dung dịch tưới rửa trong phẫu thuật não-tủy sống - glucose, chất điện giải

Mixid H injection

0
Mixid H injection - SĐK VN-14626-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Mixid H injection nhũ dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose; nhũ tương béo, acid amin, chất điện giải

Mixid L injection

0
Mixid L injection - SĐK VN-14627-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Mixid L injection nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose, nhũ tương béo, acid amin, chất điện giải

BifluidInjection

0
BifluidInjection - SĐK VN-22322-19 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. BifluidInjection Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - - Ngăn trên Mỗi 150ml L-Leucine 2,100g; L-Isoleucine 1,200g; L-Valine 2,100g; L-Lysine Hydrochloride 1,965g (tương đương L- Lysine 1,573g); L-Threonine 0,855g; L-Tryptophan 0,300g; L-Methionine 0,585g; Acetylcysteine 0,202g (tương đương L- Cysteine 0,150g); L-Phenylalanine l,050g; L-Tyrosine 0,075g; L-Arginine l,575g; L-Histidine 0,750g; L-Alanine l,200g; L-Proline 0,750g; L-Serine 0,450g; Glycine 0,885g; L-Aspartic acid 0,150g; L-Glutamic acid 0,150g; Dibasic Potassium Phosphate 0,501g; Dibasic Sodium Phosphate Hydrate 0,771g; Dung dịch Sodium L-Lactate 1,590g (Tương đương Sodium L-Lactate 1,145g); Sodium Citrate Hydrate 0,285g. - Ngăn dưới Moi 350ml Glucose 37,499g; Potassium Chloride 0,317g; Calcium Chloride Hydrate 0,184g; Magnesium Sulfate Hydrate 0, 308g; Zinc Sulfate Hydrate 0,70 mg; Thiamine Chloride Hydrochloride 0,96 mg (tương đương Thiamine 0,75 mg).