Danh sách

Salnor

0
Salnor - SĐK VN-22220-19 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Salnor Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 100 ml chứa Natri clorid 0,9g

NS

0
NS - SĐK VN-21326-18 - Thuốc khác. NS Dung dịch tiêm truyền - Natri clorid 0,9%

RL

0
RL - SĐK VN-22445-19 - Thuốc khác. RL Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Mỗi 100ml chứa Natri lactat 0,320g; Natri clorid 0,600g; Kali clorid 0,040g; Calci clorid 0,027g

Biocip

0
Biocip - SĐK VN-22184-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Biocip Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 100ml chứa Ciprofloxacin 200mg