Danh sách

Fimadro

0
Fimadro - SĐK VN-1634-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fimadro Bột pha hỗn dịch uống-125mg/5ml - Cefadroxil

Cefixime fỏ Oral Suspension

0
Cefixime fỏ Oral Suspension - SĐK VN-2132-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefixime fỏ Oral Suspension Bột pha xi rô-50mg/5ml - Cefixime

Quacimol

0
Quacimol - SĐK VN-4190-07 - Thuốc phụ khoa. Quacimol Viên nén đặt âm đạo-100mg - Clotrimazole

Seaclot

0
Seaclot - SĐK VN-4191-07 - Thuốc phụ khoa. Seaclot Viên nén đặt âm đạo-100mg/250mg - Clotrimazole, Tinidazole

Ecip

0
Ecip - SĐK VN-4188-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Ecip Dung dịch nhỏ mắt và nhỏ tai-3mg/ml - Ciprofloxacin hydrochloride

Etobs

0
Etobs - SĐK VN-4189-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Etobs Dung dịch nhỏ mắt-3mg/ml - Tobramycin sulfate

Tarvikit

0
Tarvikit - SĐK VN-1667-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Tarvikit Viên nén/viên nang - Lansoprazole (30mg), Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg)

Omipin

0
Omipin - SĐK VN-0141-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Omipin Viên nang-20mg - Omeprazole

Cimetidine tablets BP 200mg

0
Cimetidine tablets BP 200mg - SĐK VN-1664-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Cimetidine tablets BP 200mg Viên nén-200mg - Cimetidine

Seachfol-Z

0
Seachfol-Z - SĐK VN-2664-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Seachfol-Z Viên bao tan trong ruột-40mg Pantoprazole - Pantoprazole Sodium