Danh sách

Rivepime

0
Rivepime - SĐK VN-2227-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rivepime Bột pha tiêm-1g Cefepime Hydrochloride - Cefepime hydrochloride, L-arginine

Metronidazole Rivero 500

0
Metronidazole Rivero 500 - SĐK VN-4322-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Metronidazole Rivero 500 Dịch truyền-500mg - Metronidazole

Grepiflox

0
Grepiflox - SĐK VN-2803-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Grepiflox Dung dịch tiêm truyền-500mg/100ml - Levofloxacine

Fluconazole 200 Soluflex

0
Fluconazole 200 Soluflex - SĐK VN-3922-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fluconazole 200 Soluflex Dung dịch tiêm truyền - Fluconazole

Ciprofloxacin 200 Soluflex

0
Ciprofloxacin 200 Soluflex - SĐK VN-0821-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin 200 Soluflex Dung dịch tiêm truyền-200mg/100ml - Ciprofloxacin

Rivepime

0
Rivepime - SĐK VN-14610-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rivepime Bột pha tiêm - Cefepime Hydrochloride

Grepiflox

0
Grepiflox - SĐK VN-15373-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Grepiflox Dung dịch tiêm - Levofloxacin hemihydrate

Ciprofloxacin 200 Soluflex

0
Ciprofloxacin 200 Soluflex - SĐK VN-15014-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin 200 Soluflex Dung dịch tiêm - Ciprofloxacin