Danh sách

Tanatril

0
Tanatril - SĐK VN-0463-06 - Thuốc tim mạch. Tanatril Viên nén-5mg - Imidapril

Tanatril

0
Tanatril - SĐK VN-0462-06 - Thuốc tim mạch. Tanatril Viên nén-10mg - Imidapril

Herbesser 60

0
Herbesser 60 - SĐK VN-0461-06 - Thuốc tim mạch. Herbesser 60 Viên nén-60mg - Diltiazem

Herbesser

0
Herbesser - SĐK VN-0460-06 - Thuốc tim mạch. Herbesser Viên nén-30mg - Diltiazem

Tanatril 5mg

0
Tanatril 5mg - SĐK VN-13231-11 - Thuốc tim mạch. Tanatril 5mg Viên nén - Imidapril hydrochloride

Herbesser 60

0
Herbesser 60 - SĐK VN-13229-11 - Thuốc tim mạch. Herbesser 60 Viên nén - Diltiazem Hydrochloride
Thuốc Herbesser - SĐK VN-13228-11

Herbesser

0
Herbesser - SĐK VN-13228-11 - Thuốc tim mạch. Herbesser Viên nén - Diltiazem Hydrochloride

Tanatril Tablets 10mg

0
Tanatril Tablets 10mg - SĐK VN-22051-19 - Thuốc tim mạch. Tanatril Tablets 10mg Viên nén - Imidapril hydroclorid 10 mg

Tanatril Tablets 5mg

0
Tanatril Tablets 5mg - SĐK VN-22052-19 - Thuốc tim mạch. Tanatril Tablets 5mg Viên nén - Imidapril hydroclorid 5 mg

Herbesser

0
Herbesser - SĐK VN-22049-19 - Thuốc tim mạch. Herbesser Viên nén - Diltiazem Hydrochloride 30 mg