Danh sách

Thuốc Luteina - SĐK 3126/QLD-KD

Luteina

0
Luteina - SĐK 3126/QLD-KD - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Luteina Viên nén đặt âm đạo, viên nén không bao màu trắng, hai mặt lồi, một mặt khắc “100“ mặt còn lại khắc “22“ - Progesteron 100mg

Nibixada

0
Nibixada - SĐK VN-21095-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Nibixada Viên nén - Cilostazol 100mg

Nibixada

0
Nibixada - SĐK VN-21096-18 - Thuốc tác dụng đối với máu. Nibixada Viên nén - Cilostazol 50mg

Nadaxena

0
Nadaxena - SĐK VN-21926-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nadaxena Viên nén bao phim kháng dịch dạ dày - Naproxen 250mg

Nadaxena

0
Nadaxena - SĐK VN-21927-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nadaxena Viên nén bao phim kháng dịch dạ dày - Naproxen 500mg