Danh sách

Clomid Tablets 50mg

0
Clomid Tablets 50mg - SĐK VN-13296-11 - Thuốc khác. Clomid Tablets 50mg Viên nén không bao - Clomiphene citrate
Thuốc Sucracid Suspension - SĐK VN-17127-13

Sucracid Suspension

0
Sucracid Suspension - SĐK VN-17127-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Sucracid Suspension Hỗn dịch - Sucralphat 1000mg/5ml

Veloxin Tablets 400mg

0
Veloxin Tablets 400mg - SĐK VN-13298-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Veloxin Tablets 400mg Viên nén bao phim - Moxifloxacin HCl

Levopraid Tablets

0
Levopraid Tablets - SĐK VN-13297-11 - Thuốc hướng tâm thần. Levopraid Tablets Viên nén không bao - Levosulpiride

Pacific Ketoprofen

0
Pacific Ketoprofen - SĐK VN-8588-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pacific Ketoprofen Cao dán - Ketoprofen

HPR DS Tablet

0
HPR DS Tablet - SĐK VN-5564-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. HPR DS Tablet Viên nén - Acid Mefenamic