Danh sách

Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP

0
Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP - SĐK VN-6243-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Compound Sodium Lactate intravenous infusion BP Dịch truyền - Sodium lactate, sodium chlorid, potasium chlorid, calcium chlorid

Glucose Intravenous Infusion B.P

0
Glucose Intravenous Infusion B.P - SĐK VN-6244-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Intravenous Infusion B.P Dịch truyền - Glucose

Gemcitapar 200

0
Gemcitapar 200 - SĐK VN2-10-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitapar 200 Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Gemcitapar 1000

0
Gemcitapar 1000 - SĐK VN2-9-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitapar 1000 Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 1000mg