Danh sách

Paralong 80

0
Paralong 80 - SĐK VN-10850-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paralong 80 Thuốc đạn - Paracetamol

Paralong 120

0
Paralong 120 - SĐK VN-10848-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paralong 120 Thuốc đạn - Paracetamol

Paralong 325

0
Paralong 325 - SĐK VN-10849-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paralong 325 Thuốc đạn - Paracetamol

Pycetol Drops

0
Pycetol Drops - SĐK VN-15855-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pycetol Drops Si rô - Paracetamol

Pycetol Suspension

0
Pycetol Suspension - SĐK VN-15856-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pycetol Suspension Hỗn dịch uống - Paracetamol

Pycetol-F

0
Pycetol-F - SĐK VN-15857-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pycetol-F Hỗn dịch uống - Paracetamol