Danh sách

Patargepacin

0
Patargepacin - SĐK VN-8617-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Patargepacin Viên nén ngậm - Neomycin, Bacitracin, Benzocaine
Thuốc Patar Gepacin - SĐK VN-15566-12

Patar Gepacin

0
Patar Gepacin - SĐK VN-15566-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Patar Gepacin Viên nén ngậm - Neomycin Sulfate; Bacitracin Zinc; Amylocaine HCl

Oziatidin

0
Oziatidin - SĐK VN-5700-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Oziatidin Viên nén - Loratadine