Danh sách

Colistimethate for Injection U.S.P.

0
Colistimethate for Injection U.S.P. - SĐK VN-20727-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Colistimethate for Injection U.S.P. Bột đông khô pha tiêm - Colistin (dưới dạng Colistimethat natri) 150mg

Bridion

0
Bridion - SĐK VN-21210-18 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Bridion Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Sugammadex (dưới dạng sugamadex natri) 100mg/ml

Bridion

0
Bridion - SĐK VN-21211-18 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Bridion Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Sugammadex (dưới dạng sugamadex natri) 100mg/ml