Danh sách

Osart-20

0
Osart-20 - SĐK VN-21984-19 - Thuốc tim mạch. Osart-20 Viên nén bao phim - Olmesartan medoxomil 20mg

Theofeb-40

0
Theofeb-40 - SĐK VN3-147-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Theofeb-40 Viên nén bao phim - Febuxostat 40 mg

Theofeb-80

0
Theofeb-80 - SĐK VN3-148-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Theofeb-80 Viên nén bao phim - Febuxostat 80 mg
Thuốc Vimovo - SĐK VN2-27-13

Vimovo

0
Vimovo - SĐK VN2-27-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vimovo Viên nén phóng thích chậm - Naproxen, Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesium trihydrate) 500mg/20mg