Danh sách

Ruvasan 20

0
Ruvasan 20 - SĐK VN-22470-19 - Thuốc tim mạch. Ruvasan 20 viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg

Lipofen 145

0
Lipofen 145 - SĐK VN-22265-19 - Thuốc tim mạch. Lipofen 145 Viên nén bao phim - Fenofibrat 145mg