Danh sách

Clorotir

0
Clorotir - SĐK VN-6135-02 - Khoáng chất và Vitamin. Clorotir Viên nang - Cefaclor

Xorimax 250mg

0
Xorimax 250mg - SĐK VN-1025-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Xorimax 250mg Viên nén bao phim-250mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Xorimax 500mg

0
Xorimax 500mg - SĐK VN-1024-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Xorimax 500mg Viên nén bao phim-500mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Clorotir

0
Clorotir - SĐK VN-6135-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clorotir Viên nang - Cefaclor