Danh sách

Eyecipro

0
Eyecipro - SĐK VN-5090-10 - Khoáng chất và Vitamin. Eyecipro Thuốc nhỏ mắt, tai - Ciprofloxacin Hydrochlorid

Eyeflur

0
Eyeflur - SĐK VN-5091-10 - Khoáng chất và Vitamin. Eyeflur Thuốc nhỏ mắt - Ofloxacin

Eyeflur D eye drops

0
Eyeflur D eye drops - SĐK VN-9497-10 - Khoáng chất và Vitamin. Eyeflur D eye drops Thuốc nhỏ mắt - Ofloxacin, Dexamethasone phosphat

Metophage 850

0
Metophage 850 - SĐK VN-12059-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metophage 850 Viên nén bao phim - Metformin hydrochlorid

Eyetobra

0
Eyetobra - SĐK VN-5092-10 - Thuốc khác. Eyetobra Thuốc nhỏ mắt - Tobramycin sulfate

Lomindus

0
Lomindus - SĐK VN-6984-08 - Thuốc khác. Lomindus Viên nang chứa hạt bao tan trong ruột - Omeprazole

Vasogard 20

0
Vasogard 20 - SĐK VN-9030-09 - Thuốc khác. Vasogard 20 Viên nén bao phim -

Amsitor

0
Amsitor - SĐK VN-8486-09 - Thuốc khác. Amsitor Viên nén bao phim - Atovastatin

Eyetobra D

0
Eyetobra D - SĐK VN-5093-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyetobra D Thuốc nhỏ mắt - Tobramycin sulfate; Dexamethasone sodium phosphate

Eyegendex

0
Eyegendex - SĐK VN-9029-09 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyegendex Thuốc nhỏ mắt - Gentamicin,Dexamethasone phosphat