Danh sách

Fasigyn

0
Fasigyn - SĐK VN-5946-01 - Khoáng chất và Vitamin. Fasigyn Viên nén bao phim - Tinidazole

Combantrin regular strength

0
Combantrin regular strength - SĐK VN-6345-02 - Khoáng chất và Vitamin. Combantrin regular strength Viên nén - Pyrantel Embonate

Viagra

0
Viagra - SĐK QLĐB-07-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viagra Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Viagra

0
Viagra - SĐK VN-7312-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viagra Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Viagra

0
Viagra - SĐK VN-7311-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viagra Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Viagra

0
Viagra - SĐK VN-17541-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viagra Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg

Viagra

0
Viagra - SĐK VN-17542-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viagra Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50mg
Thuốc Viagra - SĐK QLĐB-08-07

Viagra

0
Viagra - SĐK QLĐB-08-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viagra Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Carduran

0
Carduran - SĐK VN-5573-01 - Thuốc tim mạch. Carduran Viên nén - Doxazosin

Carduran

0
Carduran - SĐK VN-5574-01 - Thuốc tim mạch. Carduran Viên nén - Doxazosin