Danh sách

Lyrica 150mg

0
Lyrica 150mg - SĐK VN-4549-07 - Thuốc hướng tâm thần. Lyrica 150mg Viên nang cứng gelatin - Pregabalin

Lyrica 75g

0
Lyrica 75g - SĐK VN-4550-07 - Thuốc hướng tâm thần. Lyrica 75g Viên nang cứng gelatin - Pregabalin