Danh sách

Lipitor

0
Lipitor - SĐK VN-10295-05 - Thuốc tim mạch. Lipitor Viên nén bao phim - Atorvastatin

Lipitor

0
Lipitor - SĐK VN-10296-05 - Thuốc tim mạch. Lipitor Viên nén bao phim - Atorvastatin

Lipitor

0
Lipitor - SĐK VN-10297-05 - Thuốc tim mạch. Lipitor Viên nén bao phim - Atorvastatin

Lipitor

0
Lipitor - SĐK VN-14308-11 - Thuốc tim mạch. Lipitor Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Lipitor

0
Lipitor - SĐK VN-14309-11 - Thuốc tim mạch. Lipitor Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Lipitor

0
Lipitor - SĐK VN-14308-11 - Thuốc tim mạch. Lipitor Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Lipitor

0
Lipitor - SĐK VN-14307-11 - Thuốc tim mạch. Lipitor Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Lipitor

0
Lipitor - SĐK VN-14309-11 - Thuốc tim mạch. Lipitor Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium
Thuốc Lipitor - SĐK VN-14307-11

Lipitor

0
Lipitor - SĐK VN-14307-11 - Thuốc tim mạch. Lipitor Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium
Thuốc Efexor XR - SĐK VN-18951-15

Efexor XR

0
Efexor XR - SĐK VN-18951-15 - Thuốc hướng tâm thần. Efexor XR Viên nang giải phóng kéo dài - Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl) 37.5mg