Danh sách

Medrol

0
Medrol - SĐK VN-21437-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medrol Viên nén - Methylprednisolone 4mg

Medrol

0
Medrol - SĐK VN-13805-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medrol Viên nén - Methylprednisolon

Medrol

0
Medrol - SĐK VN-13806-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medrol Viên nén - Methylprednisolon

Medrol

0
Medrol - SĐK VN-22447-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medrol Viên nén - Methylprednisolon16mg

Sutent

0
Sutent - SĐK VN-18043-14 - Thuốc khác. Sutent Viên nang cứng - Sunitinib (dưới dạng sunitinib malate) 12,5mg

Sutent

0
Sutent - SĐK VN-18772-15 - Thuốc khác. Sutent Viên nang cứng - Sunitinib (dưới dạng sunitinib malate) 25mg

Sutent

0
Sutent - SĐK VN-18773-15 - Thuốc khác. Sutent Viên nang cứng - Sunitinib (dưới dạng sunitinib malate) 50mg

Sutent

0
Sutent - SĐK VN1-703-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sutent Viên nang cứng - Sunitinib malate

Sutent

0
Sutent - SĐK VN1-704-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sutent Viên nang cứng - Sunitinib malate

Sutent

0
Sutent - SĐK VN1-702-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sutent Viên nang cứng - Sunitinib malate