Danh sách

Polnaster

0
Polnaster - SĐK VN-4800-07 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Polnaster Viên nén bao phim - Finasteride

Risperon 2mg tablets

0
Risperon 2mg tablets - SĐK VN-4802-07 - Thuốc hướng tâm thần. Risperon 2mg tablets Viên nén bao phim - Risperidone

Risperon 4mg tablets

0
Risperon 4mg tablets - SĐK VN-4803-07 - Thuốc hướng tâm thần. Risperon 4mg tablets Viên nén bao phim - Risperidone

Polzapin 5mg

0
Polzapin 5mg - SĐK VN-4801-07 - Thuốc hướng tâm thần. Polzapin 5mg Viên nén bao phim - Olanzapine

Ostolek 70mg

0
Ostolek 70mg - SĐK VN-2734-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ostolek 70mg Viên nén bao phim-70mg Alendronic acid - Sodium Alendronate