Danh sách

Zolafren

0
Zolafren - SĐK VN-19298-15 - Thuốc khác. Zolafren Viên nén - Olanzapin 10mg

Zolafren

0
Zolafren - SĐK VN-19299-15 - Thuốc khác. Zolafren Viên nén - Olanzapin 5mg

Copedina

0
Copedina - SĐK VN-19317-15 - Thuốc tim mạch. Copedina Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulphate) 75mg
Thuốc Surotadina - SĐK VN-17143-13

Surotadina

0
Surotadina - SĐK VN-17143-13 - Thuốc tim mạch. Surotadina Viên nén bao phim - Rosuvastatin 5 mg
Thuốc Surotadina - SĐK VN-17567-13

Surotadina

0
Surotadina - SĐK VN-17567-13 - Thuốc tim mạch. Surotadina Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg
Thuốc Surotadina - SĐK VN-17776-14

Surotadina

0
Surotadina - SĐK VN-17776-14 - Thuốc tim mạch. Surotadina Viên nén bao phim - Rosuvastatin 20mg
Thuốc Egzysta 75mg - SĐK 5070/QLD-KD

Egzysta 75mg

0
Egzysta 75mg - SĐK 5070/QLD-KD - Thuốc hướng tâm thần. Egzysta 75mg Viên nang - Pregabalin 75mg
Thuốc Egzysta - SĐK 6502/QLD-KD

Egzysta

0
Egzysta - SĐK 6502/QLD-KD - Thuốc hướng tâm thần. Egzysta Viên nang - Pregabalin 50mg

Cododamed 75mg

0
Cododamed 75mg - SĐK VN-21928-19 - Thuốc hướng tâm thần. Cododamed 75mg Viên nang cứng - Pregabalin 75mg