Danh sách

Nilogrin 10mg

0
Nilogrin 10mg - SĐK VN-6603-08 - Thuốc khác. Nilogrin 10mg Viên nén bao phim - Nicergolin

Metazydyna

0
Metazydyna - SĐK VN-21630-18 - Thuốc tim mạch. Metazydyna Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg
Thuốc Envit Q10 - SĐK 8366/QLDKD

Envit Q10

0
Envit Q10 - SĐK 8366/QLDKD - Thuốc tim mạch. Envit Q10 Viên nén 30mg - Ubidecarenone

Envit Q10

0
Envit Q10 - SĐK VN-8137-09 - Thuốc tim mạch. Envit Q10 Viên nén - Ubidecarenone
Thuốc Metazydyna - SĐK VN-11273-10

Metazydyna

0
Metazydyna - SĐK VN-11273-10 - Thuốc tim mạch. Metazydyna Viên nén bao phim - Trimetazidine Dihydrochloride
Thuốc Pamlonor - SĐK VN-16024-12

Pamlonor

0
Pamlonor - SĐK VN-16024-12 - Thuốc tim mạch. Pamlonor Viên nén - Amlodipine besylate
Thuốc Semirad - SĐK VN-17777-14

Semirad

0
Semirad - SĐK VN-17777-14 - Thuốc hướng tâm thần. Semirad Viên nén bao phim - Nicergoline 10mg