Danh sách

Lichaunox

0
Lichaunox - SĐK VN-21245-18 - Khoáng chất và Vitamin. Lichaunox Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 1ml dung dịch chứa Linezolid 2mg

Euclamin Tablets 5mg

0
Euclamin Tablets 5mg - SĐK VN-9863-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Euclamin Tablets 5mg Viên nén - Glibenclamide

Maxigra

0
Maxigra - SĐK VN-20055-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maxigra Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng sildenafil citrat) 50mg

Maxigra

0
Maxigra - SĐK VN-20595-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maxigra Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg
Thuốc Maxigra 50mg - SĐK VN-10468-10

Maxigra 50mg

0
Maxigra 50mg - SĐK VN-10468-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maxigra 50mg Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Ostemax 70 comfort tablets

0
Ostemax 70 comfort tablets - SĐK VN-5569-10 - Thuốc khác. Ostemax 70 comfort tablets Viên nén - Sodium Alendronate trihydrate

Maxigra 100mg

0
Maxigra 100mg - SĐK VN-10467-10 - Thuốc khác. Maxigra 100mg Viên nén bao phim - Sildenafil citrate

Zolaxa 5mg

0
Zolaxa 5mg - SĐK VN-13810-11 - Thuốc khác. Zolaxa 5mg viên nén bao phim - Olanzapine

Poltini

0
Poltini - SĐK VN-13807-11 - Thuốc khác. Poltini Viên nén bao phim - Tinidazol

Indapen

0
Indapen - SĐK VN-19306-15 - Thuốc khác. Indapen Viên nén bao phim - Indapamid 2,5mg