Danh sách

Vincristine

0
Vincristine - SĐK VN1-128-09 - Thuốc khác. Vincristine Dung dịch thuốc tiêm - Vincristine sulfate

Tamoplex

0
Tamoplex - SĐK VN-0243-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Tamoplex Viên nén-10mg - Tamoxifen

Tamoplex

0
Tamoplex - SĐK VN-0244-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Tamoplex Viên nén-20mg - Tamoxifen

Rescuvolin

0
Rescuvolin - SĐK VN-9288-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Rescuvolin Dung dịch tiêm - Folinic acid

Paclitaxin

0
Paclitaxin - SĐK VN-1730-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Paclitaxin Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền-6mg/ml - Paclitaxel

Flutamide

0
Flutamide - SĐK VN-9813-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Flutamide Viên nén - Flutamide

Gemcitabine Teva 1000mg

0
Gemcitabine Teva 1000mg - SĐK VN2-5-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitabine Teva 1000mg Bột đông khô pha tiêm truyền - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 1000mg

Gemcitabine Teva 2000mg

0
Gemcitabine Teva 2000mg - SĐK VN2-6-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitabine Teva 2000mg Bột đông khô pha tiêm truyền - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 2000mg

Gemcitabine Teva 200mg

0
Gemcitabine Teva 200mg - SĐK VN2-7-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitabine Teva 200mg Bột đông khô pha tiêm truyền - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Epirubicin – Teva 2mg/ml

0
Epirubicin - Teva 2mg/ml - SĐK VN1-660-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epirubicin - Teva 2mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Epirubicin Hydrochloride