Danh sách

Solu-Medrol

0
Solu-Medrol - SĐK VN-15107-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Solu-Medrol Bột vô khuẩn pha tiêm - Methylprednisolone hemisuccinat

Vincristine Sulfate

0
Vincristine Sulfate - SĐK VN-5956-01 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vincristine Sulfate Dung dịch tiêm - Vincristine

Methotrexate

0
Methotrexate - SĐK VN-5954-01 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Methotrexate Dung dịch tiêm - Methotrexate

Methotrexate

0
Methotrexate - SĐK VN-5955-01 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Methotrexate Dung dịch tiêm - Methotrexate

Etoposide

0
Etoposide - SĐK VN-5953-01 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Etoposide Dung dịch tiêm - Etoposide

Doxorubicin Hydrochloride

0
Doxorubicin Hydrochloride - SĐK VN-5952-01 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxorubicin Hydrochloride Dung dịch tiêm - Doxorubicine

Cisplatin

0
Cisplatin - SĐK VN-5951-01 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Cisplatin Dung dịch tiêm - Cisplatin

Carboplatin

0
Carboplatin - SĐK VN-5950-01 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Carboplatin Dung dịch tiêm - Carboplatin