Danh sách

Cyclovax 200mg

0
Cyclovax 200mg - SĐK VN-2448-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cyclovax 200mg Viên nén-200mg - Acyclovir

Metpharm 500mg

0
Metpharm 500mg - SĐK VN-2449-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metpharm 500mg Viên nén-500mg - Metformin hydrochloride

Claben 5mg

0
Claben 5mg - SĐK VN-4554-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Claben 5mg Viên nén - Glibenclamide

Metpharm Tablet 850 mg

0
Metpharm Tablet 850 mg - SĐK VN-17130-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metpharm Tablet 850 mg Viên nén bao phim - Metformin HCl (dưới dạng Metformin HCl DC Granules) 850mg

Uniderm

0
Uniderm - SĐK VN-6765-08 - Thuốc phụ khoa. Uniderm Kem - Miconazole nitrate

Ekxine Tablet 8mg

0
Ekxine Tablet 8mg - SĐK VN-9333-09 - Thuốc khác. Ekxine Tablet 8mg Viên nén -

Pharmaniaga Cefadroxil

0
Pharmaniaga Cefadroxil - SĐK VN-10471-10 - Thuốc khác. Pharmaniaga Cefadroxil Viên nang - Cefadroxil monohydrate

Cosipril 4mg Tablets

0
Cosipril 4mg Tablets - SĐK VN-15567-12 - Thuốc khác. Cosipril 4mg Tablets Viên nén - Perindopril tert-butylamine

Cuvarlix Capsule 120mg

0
Cuvarlix Capsule 120mg - SĐK VN-13301-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Cuvarlix Capsule 120mg Viên nang cứng - Orlistat

Dermasole N

0
Dermasole N - SĐK VN-6764-08 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dermasole N Kem - Betamethasone valerate; Neomycin sulphate