Danh sách

PMS-Metformin 500mg

0
PMS-Metformin 500mg - SĐK VN-2789-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PMS-Metformin 500mg Viên nén-500mg - Metformin hydrochloride

PMS-Metformin 850mg

0
PMS-Metformin 850mg - SĐK VN-2790-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PMS-Metformin 850mg Viên nén-850mg - Metformin hydrochloride

Alpovic

0
Alpovic - SĐK VN-5037-07 - Thuốc khác. Alpovic Viên nang - Alpovic

Pharmapir 25mg

0
Pharmapir 25mg - SĐK VN-9334-09 - Thuốc khác. Pharmapir 25mg Viên nén bao phim -

Pharmaclofen

0
Pharmaclofen - SĐK VN-4559-07 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Pharmaclofen Viên nén - Baclofen
Thuốc Pharmaclofen - SĐK VN-18407-14

Pharmaclofen

0
Pharmaclofen - SĐK VN-18407-14 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Pharmaclofen Viên nén - Baclofen 10mg

pms -Ursodiol C 500mg

0
pms -Ursodiol C 500mg - SĐK VN-18409-14 - Thuốc đường tiêu hóa. pms -Ursodiol C 500mg Viên nén - Ursodiol 500mg

PMS-Ursodiol C 250mg

0
PMS-Ursodiol C 250mg - SĐK VN-18052-14 - Thuốc đường tiêu hóa. PMS-Ursodiol C 250mg Viên nén - Ursodiol 250mg

PMS-Simvastatin

0
PMS-Simvastatin - SĐK VN-2216-06 - Thuốc tim mạch. PMS-Simvastatin Viên nén-20mg - Simvastatin

PMS-Gemfibrozil

0
PMS-Gemfibrozil - SĐK VN-2788-07 - Thuốc tim mạch. PMS-Gemfibrozil Viên nang-300mg - Gemfibrozil