Danh sách

Polydexa

0
Polydexa - SĐK VN-22226-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Polydexa Dung dịch nhỏ tai - Neomycin sulfate; Polymycin B sulfate; Natri dexamethasone metasulphobenzoate

Otofa

0
Otofa - SĐK VN-22225-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Otofa Dung dịch nhỏ tai - Rifamycin natri 0,26g (200.000IU)/10ml