Danh sách

Farmikacin

0
Farmikacin - SĐK VN-8821-04 - Khoáng chất và Vitamin. Farmikacin Dung dịch tiêm - Amikacin

Pharmacort

0
Pharmacort - SĐK VN-7450-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pharmacort Hỗn dịch tiêm - Triamcinolone

Pharmacort

0
Pharmacort - SĐK VN-7449-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pharmacort Hỗn dịch tiêm - Triamcinolone
Thuốc Pharmacort - SĐK VN-7315-08

Pharmacort

0
Pharmacort - SĐK VN-7315-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pharmacort Hỗn dịch tiêm bắp - Triamcinolone acetonide

Vancotex

0
Vancotex - SĐK VN-6767-08 - Thuốc khác. Vancotex Bột đông khô pha tiêm - Vancomycin HCl

Dudine

0
Dudine - SĐK VN-8712-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Dudine Dung dịch tiêm - Ranitidine

Pharmeparina

0
Pharmeparina - SĐK VN-9865-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Pharmeparina Dung dịch tiêm - Heparin

Vancotex

0
Vancotex - SĐK VN-6687-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancotex Bột pha dung dịch tiêm - Vancomycin

Vancotex

0
Vancotex - SĐK VN-6688-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vancotex Bột pha dung dịch tiêm - Vancomycin

Pipertex 2 g

0
Pipertex 2 g - SĐK VN-6685-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pipertex 2 g Bột pha dung dịch tiêm - Piperacillin