Danh sách

Grepid

0
Grepid - SĐK VN-15269-12 - Thuốc tim mạch. Grepid viên nén bao phim - Clopidogrel besylate

Zentocor

0
Zentocor - SĐK VN-19114-15 - Thuốc tim mạch. Zentocor Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10mg

Zentocor 40mg

0
Zentocor 40mg - SĐK VN-20475-17 - Thuốc tim mạch. Zentocor 40mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 40mg

Zentocor 80mg

0
Zentocor 80mg - SĐK VN-20476-17 - Thuốc tim mạch. Zentocor 80mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 80mg
Thuốc Tormeg-10 - SĐK VN-18558-14

Tormeg-10

0
Tormeg-10 - SĐK VN-18558-14 - Thuốc tim mạch. Tormeg-10 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin canxi) 10 mg
Thuốc Tormeg-20 - SĐK VN-18783-15

Tormeg-20

0
Tormeg-20 - SĐK VN-18783-15 - Thuốc tim mạch. Tormeg-20 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin canxi) 20 mg
Thuốc Ridlor - SĐK VN-17748-14

Ridlor

0
Ridlor - SĐK VN-17748-14 - Thuốc tim mạch. Ridlor Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel besylate) 75mg

Ladinin Sol. IV. INF. 100mg/ 50ml

0
Ladinin Sol. IV. INF. 100mg/ 50ml - SĐK VN-7047-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ladinin Sol. IV. INF. 100mg/ 50ml Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin lactate

Lanidin Sol. IV. INF 200mg/ 100ml

0
Lanidin Sol. IV. INF 200mg/ 100ml - SĐK VN-7048-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lanidin Sol. IV. INF 200mg/ 100ml Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Ciprofloxacin lactate

Bekacip

0
Bekacip - SĐK VN-18230-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bekacip Dung dịch truyền tĩnh mạch - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin Iactat) 200mg/100ml