Danh sách

Thuốc Hugomax Film Coated Tablet - SĐK VN-19146-15

Hugomax Film Coated Tablet

0
Hugomax Film Coated Tablet - SĐK VN-19146-15 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Hugomax Film Coated Tablet Viên nén bao phim - Cao khô lá bạch quả (Extractum Folium Ginkgo Siccus tương đương với 28,8mg tổng Ginkgo flavon glycoside) 120mg

Flolucin

0
Flolucin - SĐK VN-8285-09 - Thuốc khác. Flolucin Viên nén bao phim - Clonixine lysinate

Onsbeta

0
Onsbeta - SĐK VN-10306-10 - Thuốc khác. Onsbeta Viên nén bao phim - Gingko biloba leaf extract

Hoseolac

0
Hoseolac - SĐK VN-10565-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Hoseolac Viên nang cứng - Lactobacillus acidophillus Tyndallized Lyophilizate

Esomera 40mg Tablet

0
Esomera 40mg Tablet - SĐK VN-22000-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Esomera 40mg Tablet Viên nén bao phim tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg

Alxac Tab.

0
Alxac Tab. - SĐK VN-22488-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Alxac Tab. Viên nén bao phim - Albendazol 400 mg

Seobtoam

0
Seobtoam - SĐK VN-21272-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Seobtoam Viên nén bao phim - Nabumetone 500mg