Danh sách

Azithromycin-Teva

0
Azithromycin-Teva - SĐK VN-16620-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azithromycin-Teva Viên nén bao phim - Azithromycin (dưới dạng Azithromycin Dihydrate) 500mg

Azithromycin-Teva

0
Azithromycin-Teva - SĐK VN-17305-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azithromycin-Teva Viên nén bao phim - Azithromycin (dưới dạng Azithromycin Dihydrat) 250mg