Danh sách

Hepatil

0
Hepatil - SĐK VN-2232-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Hepatil Dung dịch tiêm-500mg/5ml - L-ornithine L-aspartate

Carvedilol-Teva 12.5mg

0
Carvedilol-Teva 12.5mg - SĐK VN-14961-12 - Thuốc tim mạch. Carvedilol-Teva 12.5mg viên nén - Carvedilol

Carvedilol-Teva 6.25mg

0
Carvedilol-Teva 6.25mg - SĐK VN-14962-12 - Thuốc tim mạch. Carvedilol-Teva 6.25mg viên nén - Carvedilol