Danh sách

Tacetinos Tab.

0
Tacetinos Tab. - SĐK VN-21021-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tacetinos Tab. Viên nén bao phim - Acetaminophen 325mg; Tramadol HCl 37,5mg

Dimoxiti Cap.

0
Dimoxiti Cap. - SĐK VN-22259-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dimoxiti Cap. Viên nang cứng - Diacerein 50mg