Danh sách

Polfurid

0
Polfurid - SĐK VN-22449-19 - Thuốc lợi tiểu. Polfurid Viên nén - Furosemide 40mg

Valsacard

0
Valsacard - SĐK VN-17145-13 - Thuốc tim mạch. Valsacard Viên nén bao phim - Valsartan 80mg

Vixam

0
Vixam - SĐK VN-16886-13 - Thuốc tim mạch. Vixam Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel hydro sulphate) 75mg

Aldan Tablets 5 mg

0
Aldan Tablets 5 mg - SĐK VN-15793-12 - Thuốc tim mạch. Aldan Tablets 5 mg Viên nén - Amlodipine

Simvapol

0
Simvapol - SĐK VN-17569-13 - Thuốc tim mạch. Simvapol Viên nén bao phim - Simvastatin 20mg
Thuốc Valsacard - SĐK VN-17144-13

Valsacard

0
Valsacard - SĐK VN-17144-13 - Thuốc tim mạch. Valsacard Viên nén bao phim - Valsartan 160mg
Thuốc Trimpol MR - SĐK VN-19729-16

Trimpol MR

0
Trimpol MR - SĐK VN-19729-16 - Thuốc tim mạch. Trimpol MR Viên nén giải phóng chậm - Trimetazidine dihydrochloride 35 mg
Thuốc Aldan Tablets 10 mg - SĐK VN-15792-12

Aldan Tablets 10 mg

0
Aldan Tablets 10 mg - SĐK VN-15792-12 - Thuốc tim mạch. Aldan Tablets 10 mg Viên nén - Amlodipine
Thuốc Diuresin SR - SĐK VN-15794-12

Diuresin SR

0
Diuresin SR - SĐK VN-15794-12 - Thuốc tim mạch. Diuresin SR Viên nén bao phim giải phóng kéo dài - Indapamide

Fluconazole Polfarmex Tablets 100 mg

0
Fluconazole Polfarmex Tablets 100 mg - SĐK VN-15795-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fluconazole Polfarmex Tablets 100 mg Viên nén - Fluconazole