Danh sách

Kinzocef

0
Kinzocef - SĐK VN-14041-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Kinzocef Viên nén - Propylthiouracil

Kinzocef

0
Kinzocef - SĐK VN-14041-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Kinzocef Viên nén - Propylthiouracil

Benidi

0
Benidi - SĐK VN-5073-10 - Thuốc phụ khoa. Benidi Viên nén đặt âm đạo - Nystatin, Diiodohydroxyquin, Benzalkonium chloride

Polipharm-Clotrimazol

0
Polipharm-Clotrimazol - SĐK VN-3451-07 - Thuốc phụ khoa. Polipharm-Clotrimazol Viên đặt âm đạo-100mg - Clotrimazole

Vagikit

0
Vagikit - SĐK VN-4780-07 - Thuốc phụ khoa. Vagikit Viên nén đặt âm đạo - Nystatin, Di-iodohydroxyquinoline, benzalkonium chloride

Vagikit

0
Vagikit - SĐK VN-18212-14 - Thuốc phụ khoa. Vagikit Viên nén đặt âm đạo - Nystatin 100.000 IU; Diiodohydroxyquin 100mg; BenzaIkonium chloride 7mg

Tanvari

0
Tanvari - SĐK VN-16169-13 - Thuốc phụ khoa. Tanvari Viên nén đặt âm đạo - Clotrimazole 100mg

Odergo

0
Odergo - SĐK VN1-622-12 - Thuốc khác. Odergo Viên nén - Dihydroergocristine mesylate 333,0 mcg; Dihydroergocryptine mesylate 333,0mcg; Dihydroergocornine mesylate 333,0mcg (tương đương Dihydroergotoxine mesylate 1mg)

Mypeptin

0
Mypeptin - SĐK VN-8479-09 - Thuốc khác. Mypeptin Viên nén -

Polygot

0
Polygot - SĐK VN-14970-12 - Thuốc khác. Polygot Viên nén bao đường - Ergotamine tartrate, Caffeine