Danh sách

Civox

0
Civox - SĐK VN-5186-10 - Khoáng chất và Vitamin. Civox Dung dịch nhỏ mắt - Ciprofloxacin

Orbidex eye drops

0
Orbidex eye drops - SĐK VN-9563-10 - Thuốc khác. Orbidex eye drops Dung dịch nhỏ mắt - Dexamethasone Sodium Phosphate

Lomebac eye drops

0
Lomebac eye drops - SĐK VN-9562-10 - Thuốc khác. Lomebac eye drops Dung dịch nhỏ mắt - Lomefloxacin Hydrochloride

Lopamiro 300 (100ml)

0
Lopamiro 300 (100ml) - SĐK VN-5189-10 - Thuốc khác. Lopamiro 300 (100ml) Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Iopamidol

Lopamiro 300 (50ml)

0
Lopamiro 300 (50ml) - SĐK VN-5190-10 - Thuốc khác. Lopamiro 300 (50ml) Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Iopamidol

Lopamiro 370 (100ml)

0
Lopamiro 370 (100ml) - SĐK VN-5191-10 - Thuốc khác. Lopamiro 370 (100ml) Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Iopamidol

Lopamiro 370 (50ml)

0
Lopamiro 370 (50ml) - SĐK VN-5192-10 - Thuốc khác. Lopamiro 370 (50ml) Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Iopamidol

Adecard injection

0
Adecard injection - SĐK VN-5183-10 - Thuốc khác. Adecard injection Dung dịch tiêm - Adenosin

Moxibac eye drops

0
Moxibac eye drops - SĐK VN-5193-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Moxibac eye drops Dung dịch nhỏ mắt - Moxifloxacin HCl

Levobac

0
Levobac - SĐK VN-5187-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Levobac Dung dịch nhỏ mắt - Levofloxacin