Danh sách

Progifen 100mg

0
Progifen 100mg - SĐK VN-6237-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progifen 100mg Viên nang mềm - Progesterone

Progifen 200mg

0
Progifen 200mg - SĐK VN-6238-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progifen 200mg Viên nang mềm - Progesterone

Progifen 400mg

0
Progifen 400mg - SĐK VN-6239-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progifen 400mg Viên nang mềm - Progesterone
Thuốc Progendo 200mg - SĐK VN-19226-15

Progendo 200mg

0
Progendo 200mg - SĐK VN-19226-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progendo 200mg Viên nang mềm - Progesteron (dạng vi hạt) 100mg

Progendo 400 mg

0
Progendo 400 mg - SĐK VN-20006-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progendo 400 mg Viên nang mềm - Progesteron (dạng vi hạt) 400 mg
Thuốc Progendo 200mg - SĐK VN-19226-15

Progendo 200mg

0
Progendo 200mg - SĐK VN-18739-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progendo 200mg Viên nang mềm - Progesteron 200 mg

Ponysta

0
Ponysta - SĐK VN-6008-08 - Thuốc phụ khoa. Ponysta Viên nang mềm đặt âm đạo - Clindamycin phosphate, Clotrimazole
Thuốc Ponysta - SĐK VN-18203-14

Ponysta

0
Ponysta - SĐK VN-18203-14 - Thuốc phụ khoa. Ponysta Viên nang mềm đặt âm đạo - Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 100mg; Clotrimazol 100mg

Slenda 10mg

0
Slenda 10mg - SĐK VN-5052-10 - Thuốc khác. Slenda 10mg Viên nang - Sibutramine hydrochloride monohydrate

Slenda 15mg

0
Slenda 15mg - SĐK VN-5053-10 - Thuốc khác. Slenda 15mg Viên nang - Sibutramine hydrochloride monohydrate