Danh sách

Xeloda

0
Xeloda - SĐK VN-16258-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xeloda Viên nén bao phim - Capecitabine 500mg

Xeloda

0
Xeloda - SĐK VN-17939-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xeloda viên nén bao phim - Capecitabin 500mg

Xeloda

0
Xeloda - SĐK VN1-605-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xeloda viên nén bao phim - Capecitabine
Thuốc Xeloda - SĐK VN1-604-12

Xeloda

0
Xeloda - SĐK VN1-604-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Xeloda viên nén bao phim - Capecitabine

Bondronat

0
Bondronat - SĐK VN-17430-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bondronat Viên nén bao phim - Acid Ibandronic 50mg