Danh sách

Mixagrip Cold and Cough

0
Mixagrip Cold and Cough - SĐK VN-12621-11 - Thuốc khác. Mixagrip Cold and Cough Viên nén - Acetaminophen, Pseudoephedrine hydrochloride, Dextromethorphan hydrobromide

Dancitaz

0
Dancitaz - SĐK VN-18641-15 - Thuốc khác. Dancitaz Viên nén bao phim - Cilostazol 100mg

Merofen 0.5

0
Merofen 0.5 - SĐK VN-16532-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Merofen 0.5 Bột pha tiêm - Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrate) 500mg

Merofen 1

0
Merofen 1 - SĐK VN-16533-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Merofen 1 Bột pha tiêm - Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrate) 1000mg

Thuốc tiêm Brainact 1000

0
Thuốc tiêm Brainact 1000 - SĐK VN-13846-11 - Thuốc hướng tâm thần. Thuốc tiêm Brainact 1000 Dung dịch tiêm - Citicoline (CDP-Choline)

Thuốc tiêm Brainact 500

0
Thuốc tiêm Brainact 500 - SĐK VN-13847-11 - Thuốc hướng tâm thần. Thuốc tiêm Brainact 500 Dung dịch tiêm - Citicoline (CDP-Choline)

Nepatic

0
Nepatic - SĐK VN-17149-13 - Thuốc hướng tâm thần. Nepatic Viên nang cứng - Gabapentin 300mg