Danh sách

Totilac

0
Totilac - SĐK VN-5715-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Totilac Dung dịch tiêm truyền - Natri Lactate, kali chloride, calci Chloride