Danh sách

Glidabet

0
Glidabet - SĐK VN-6380-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glidabet Viên nén - Gliclazide

Profertil

0
Profertil - SĐK VN-4569-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Profertil Viên nén - Clomiphene

Metrix

0
Metrix - SĐK VN-5060-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metrix Viên nén - Glimepiride

Metrix

0
Metrix - SĐK VN-18068-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metrix viên nén - Glimepirid 2mg
Thuốc Profertil - SĐK VN-18069-14

Profertil

0
Profertil - SĐK VN-18069-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Profertil Viên nén - Clomiphene citrate 50mg
Thuốc Profertil - SĐK VN-6700-02

Profertil

0
Profertil - SĐK VN-6700-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Profertil Viên nén - Clomiphene

Angioten

0
Angioten - SĐK VN-13350-11 - Thuốc khác. Angioten Viên nén bao phim - Losartan potassium

Pospargin

0
Pospargin - SĐK VN-0978-06 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Pospargin Dung dịch tiêm-0,2mg/ml - Methylergometrine maleate

Pospargin

0
Pospargin - SĐK VN-9705-05 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Pospargin Viên nén bao phim - Methylergometrine

Angioten

0
Angioten - SĐK VN-1494-06 - Thuốc tim mạch. Angioten Viên nén bao phim-50mg - Losartan potassium